ULUSLARARASI TURİZM, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI DERGİSİ

Uluslararası Turizm, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dergisi🔍
ISSN:  -
Başlangıç: 2019
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Aysu ALTAŞ
Editör: Dr. Aysu ALTAŞ
Etki Değeri:
Kapsam: - 
Tarandığı Diğer Dizinler: -