ULUSLARARASI YÖNETİM AKADEMİSİ DERGİSİ

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi🔍
ISSN:  2636-8048
Başlangıç: 2018
Periyot: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Mehmet MECEK
Editör: Dr. Selman Sacit BOZ
Turizm Yönetimi ve Politikaları Alan Editörü: Dr. Akyay UYGUR
Etki Değeri:
Kapsam: kamu yönetimi ve işletme yönetimi olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. 
Tarandığı Diğer Dizinler: ROAD, Eurasian Scientific Journal Index, 
ResearhBib, Google Scholar
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Haziran, 2018